be generous

  1. Verb cömert davranmak
parasını cömertçe harcamak Verb
kusurları affetmek Verb
hoşgörülü olmak Verb
aşırı cömert olmak Verb
başkasının malını harcarken cömert olmak Verb
başkasının malıni harcarken cömert olmak Verb