be on the danger list

  1. Verb (hastane) ağır hastalar listesinde olmak