be outside of sb's circle of friends

  1. Verb birinin arkadaş çevresi dışında bulunmak