be prosecuted to conviction

  1. Verb hükmü giymesi katileşmiş olmak