be the very (living) image of sb

  1. Verb birinin tam benzeri olmak
  2. Verb hık demiş burnundan düşmüş olmak