be under ...'s thumb

  1. Verb ...'in boyunduruğu altında olmak
birinin tam kontrolü altında olmak Verb