be under a sway

  1. Verb bir hâkimiyet altında olmak