be very particular about having things done methodically

  1. Verb işleri metodik bir şekilde yaptırmada titizlik göstermek