bear the blame

  1. Verb sorumluluğu üstüne almak
kabahati üzerine almak.