bearing direction

  1. yön bulma
radyo dalgalarıyla alınan kerteriz