beatnik

  1. Noun avare, serseri, hırpanî, âsi: yerleşmiş âdet ve törelere aykırı davranan.