become familiar with sth

  1. Verb bir şeyle ünsiyet peyda etmek