become familiar with

  1. Verb alışmak
bir şeyle ünsiyet peyda etmek Verb