benefit of division

  1. müşterek kefillerden her birinin yalnız kendi hissesine düşen miktarda ödemede bulunma hakkı