bir şekilde değerlendirmek

  1. Verb to look on with