bir kimsenin bütün mâmelekini oluşturmak

  1. Verb to constitute sb's entire estate
to constitute sb's entire estate Verb