birini bir şey için ümitlendirmek

  1. Verb to hold out a promise to sb