birinin işteki davranışını incelemek

  1. Verb to probe sb's official conduct