birinin işteki davranışını incelemek

  1. Fiil to probe sb's official conduct