blare

 1. (boru) ötmek, şiddetli ses çıkarmak, gürlemek, gürültü yapmak.
  The trumpets blared as the processing got under way.
 2. bağırarak/gürültü ile ilân etmek, bangır bangır bağırmak.
  The radio blared the awful news.
 3. gürültü, patırtı, şiddetli ses.
  The blare of the radio.
 4. parıltı, parlaklık, göz kamaştırıcı/parlak ışık/renk.
  A blare of sunlight flooded the room as she opened the shatters.
 5. şaşaa, tantana, gösteriş, âlâyiş, debdebe.