body politic

  1. Noun siyasî toplum: hükümet yönetimi altında birleşmiş halk topluluğu.