bone up

  1. Verb (konuşma dili) çok çalışmak
  2. Verb ineklemek
(köpek) yeri kazıyıp kemik çıkarmak.