book of original entries

  1. günlük yardımcı defter
  2. yevmiye defteri