boundary layer

  1. sınır katmanı: akan sıvının boru kenarına yapışım
    (adhesion) ve ağdalık
    (viscosity) yüzünden
    yapışıp hemen hemen hareketsiz olan kısmı.
yüzeykatman: yeryüzünü saran kalınlığı 100 m.'den az hava tabakası.
surface layer, friction layer,
ground layer ile ayni anlama gelir.
Noun