box stall

  1. Noun ahır bölmesi: ahırlarda at, inek vb. için yapılmış bölme.