1. İsim ahır bölmesi: ahırlarda at, inek vb. için yapılmış bölme.