branch plant

  1. Noun şube tesisleri
  2. Noun fabrika şubesi