break up value

  1. tasfiye değeri
  2. pratikte kullanılmaz hale gelen
  3. parçalandığı takdirde yeniden kullanılabilecek malvarlığının değeri
  4. bir işletmenin malvarlığının ayrı ayrı satışından elde edilen toplam değer
hurda değeri