bride

  1. Noun gelin.
    bride's cake: düğün pastası.
    give away the bride: (düğünde) gelini güveye teslim etmek.
  2. Noun ilmek, atkı, dantel veya nakışta motifleri birleştiren bağ.
  3. Noun süslü kadın şapkası şeridi.
gelinin şerefine içmek Verb
kızını gelin vermek Verb
kız almak Verb
(US) savaş geliri
savaş sayesinde gelişen girişim
gelin güvey
müstakbel gelin
Kız tarafından mısınız yoksa erkek tarafından mı? Sentence
gelecekteki gelini
gelin ile damada içmek Verb