bridge the gap

  1. Verb bir aralık üzerine köprü kurmak
  2. Verb farklarını çıkarmak
piyasa boşluğunu kapatmak Verb
piyasadaki bir boşluğu doldurmak Verb