bright prospects

  1. parlak gelecek
parlak beklentileri olmak Verb
birini parlak vaatlerle aldatmak Verb
parlak vaatlerle birini kandırmak Verb
birine geleceği parlak ve renkli göstermek Verb