bring before

  1. Verb yüksek bir makama sunmak
yargıç önüne çıkarılmak Verb, Law
halkın huzuruna çıkarmak Verb
adalete sevketmek Verb
bir davayı mahkemeye sunmak Verb
bir anlaşmazlığı mahkemeye havale etmek Verb
bir meseleyi mahkeme önüne getirmek Verb
bir sorunu halka açmak Verb
birini hâkimin huzuruna çıkarmak Verb
birini mahkemeye çıkarmak Verb
bir suçluyu yargıç huzuruna çıkarmak Verb
birini yargıcın huzuruna çıkarmak Verb, Law
birini mahkemeye çıkarmak Verb, Law