bring off

  1. başarmak, başarılı olmak.
    He can bring off the most difficult feats when you least expect it.
(bir işi) başarıya ulaştırmak.
güç bir işi becermek Verb
birşeyin üstesinden gelmek Verb
birşeyde başarılı olmak Verb
birşeyi başarmak Verb
yolcu ve tayfaları kurtarmak Verb