bring peace

  1. Verb barışı sağlamak
  2. Verb barış getirmek
  3. Verb barışa yol açmak
bir memlekete barış getirmek Verb