bring tears to someone's eyes

  1. Verb birini ağlatmak
  2. Verb birinin gözlerinin dolmasına neden olmak