broken neck

  1. Noun, Medicine boyun kırığı
  2. Noun, Medicine servikal fraktür
  3. Noun, Medicine servikal kırık