broken wind

  1. (atlarda) solugan hastalığı, solunum zorluğu.
  2. (atlarda) soluğan hastalığı.