budget control

  1. bütçe kontrolü
  2. bütçe kontrolu
kontrol bütçesi
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Noun, Organizations