buffalo bird

  1. mandakuşu
    (Molothrus ater) : K. Amerikada manda sürüleri arasında yaşayan kargaya benzer bir kuş.