build up a case

  1. Verb kanıtları bir araya getirmek