build up production plants abroad

  1. Verb dış ülkelerde üretim tesisleri kurmak