but for

 1. … da olmasa, … olmaksızın, … bertaraf/bir tarafa.
  But for your help we should not have finished in
  time: Siz yardım etmeseydiniz vaktinde bitiremezdik.
  But for you I was done for: Sen olmasan ben mahvolurdum.
  But for the rain we should have had a pleasant journey: Yağmur da yağmasaydı zevkli bir seyahat yapmış olacaktık.
  but for that: bu olmasa.
... olmasaydı Adverb
merakımı mazur görün ama ...