buy a pig in a poke

  1. malı görmeden satınalmak, körükörüne alışveriş yapmak.
malı görmeden satın almak Verb