buy recommendation

  1. satın alma tavsiyesi
bir şeyi bir dostun tavsiyesi üzerine satın almak Verb