buzz words

  1. iş dünyasında
  2. büyük çaptaki eğilimleri ve gündelik konuları tanımlayan terim