calculate delay

  1. Verb uygun zamanı bekleyerek oyalamak