call sb's attention to sth

  1. Verb birinin dikkatini bir şeye çekmek
  2. Verb birinin dikkatinıbir şeye çekmek