camp fire

  1. kamp ateşi
kamp ateşi, (ısınmak, yemek pişirmek vb. için) açık havada yakılan ateş. Noun
(asker, izci vb.) toplanma, bir araya gelme. Noun