care nothing for

  1. nefret etmek.
    I don't love you and I care nothing for your money and your title: Seni sevmiyorum,
    parandan da, unvanından da nefret ediyorum.