carry on a trade

  1. Verb bir ticaret yapmak
  2. Verb bir işi olmak
  3. Verb bir iş yapmak
bir iş yapmaya devam etme izni
iş yapmaya devam etme izni
ticari bir iş yapmak Verb
çok iyi iş yapmak Verb